Reiki-healing

Reiki er en gammel, japansk behandlingsmetode som ble oppdaget av healeren Mikao Usui. Ordet reiki betyr ”universell livsenergi”. Ki er navnet på livskraften i alt som lever, mens Rei er det universelle aspektet av energien.

Reiki utføres ved at formidleren legger hendene sine på eller like over pasientens. Hendene plasseres i ulike posisjoner, og skal overføre energi fra helbrederens hender til pasientens kropp. Man kan også utføre reiki på seg selv. Reiki skal gi velvære, god helse, lindre smerte og styrke kroppens evne til å helbrede seg selv.

De to hovedgrenene innen reiki er tradisjonell reiki og vestlig reiki. Forskjellen mellom dem er at vestlig reiki bruker systematisert håndplassering, mens innen tradisjonell reiki plasserer formidlerne hendene intuitivt. Det er aldri gjort studier for å undersøke om reiki har påviselig effekt. Men reiki gjør heller ingen skade, så lenge man bruker det som et tillegg, og ikke en erstatning, for andre behandlingsformer.